1 » Regulamin KSK2

Bestsellery

Kontakt

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Uleńka" Paweł Olejnik
  ul. Stawiszyńska 99
  62-800 Kalisz
  NIP 968-062-74-63
  NIP: 968-062-74-63
 • E-mail:bunkiersklep@o2.pl
 • Telefon668 398 202
  884 398 202
 • Godziny działania sklepu13-18

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail

 

Regulamin KSK

Regulamin Karty Stałego Klienta PPHU „Uleńka”

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY STAŁEGO KLIENTA

w sklepie stacjonarnym Militaria (dalej: Regulamin)

obowiązujący od 01.04.2022

1. Karta Stałego Klienta (dalej także: „Karta” lub „KSK”) przyznawana jest osobom fizycznym (dalej indywidualnie: „Klient”), z uwzględnieniem postanowień ust. 7 poniżej, dokonującym zakupów w stacjonarnej placówce handlowej prowadzonej przez  firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Uleńka” Paweł Olejnik, ul. Stawiszyńska 99, 62-800 Kalisz, NIP 968-062-74-63.

2. Karta upoważnia posiadacza do uzyskania rabatu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, przy zakupie towarów oferowanych do sprzedaży lub korzystania z usług świadczonych na miejscu.

3. Uzyskanie KSK następuje po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem dostępnym w sklepie ul. Stawiszyńska 99, 62-800 Kalisz lub na stronie internetowej sklepu www. bunkier.sklep.pl, podaniu danych osobowych Klienta (dalej: „Dane”) w postaci imienia i nazwiska personelowi w celu umieszczenia ich w prowadzonej przez PPHU „Uleńka” bazie danych.

4. Karta zostaje wydana przy kasie w sklepie po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 3 powyżej.

5. Posiadaczami KSK mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, w tym także cudzoziemcy.

6. KSK jest kartą „na okaziciela” – mogą z niej korzystać tylko wpisani z imienia i nazwiska klienci, nie wolno udostępniać KSK innym osobom, niż posiadacz KSK. Podczas posługiwania się KSK, Klient może zostać poproszony o potwierdzenia praw korzystania z przywilejów danej karty KSK, potwierdzeniem tym będzie okazanie obowiązującego dokumentu ze zdjęciem Klienta, pozwalające na odczytanie imienia i nazwiska z dokumentu, wizualne potwierdzenie zgodności zdjęcia na dokumencie z wizerunkiem Klienta, odczytanie danych imienia i nazwiska z posiadanej przez Klienta KSK. W przypadku stwierdzenia sytuacji, że Klient posiadający KSK użycza ją innej osobie, KSK zostanie unieważniona, a Klient nie może ubiegać się o uzyskanie nowej przez okres 1 roku kalendarzowego, a informacja o takiej sytuacji zostanie wpisana do bazy danych o klientach KSK i Klient nie może żądać usunięcia tej informacji z bazy danych, ponadto uzyskane rabaty nie będą uwzględniane przy zakupach tego Klienta w obowiązującym miesiącu i roku karencji.

7. Karta posiada numer identyfikacyjny. KSK są wystawiane imiennie i nie muszą być przez Klienta podpisane. Klient zbiera naklejki za zakupy lub usługi przez cały czas trwania programu KSK, nie ma określenia wykonywania zakupów lub usług w danym okresie czasu, jednak wykorzystanie rabatu trwa tylko w danym, zaznaczonym na karcie czasie – okresie zapisanego miesiąca w danym roku.

8. Uszkodzenie lub zgubienie Karty należy zgłosić w stacjonarnej placówce handlowej, celem jej unieważnienia. Nie wydaje się duplikatów uszkodzonych lub zaginionych kart, klient może rozpocząć od nowa zbieranie naklejek na nowej karcie, gdy będzie obowiązywał program KSK.

9. Po dokonaniu każdorazowo przez Klienta zakupów lub usług o łącznej wartości równej lub przekraczającej 100 zł, Klient, który spełnił przewidziane w ust. 3 powyżej wymogi formalne dla uzyskania KSK, będzie miał prawo do otrzymania naklejki, którą będzie mógł wkleić w okienko (zakup wielokrotności kwoty jest równoznaczny z otrzymaniem odpowiednio większej ilości naklejek, przykładowo zakup za 205 zł = otrzymanie 2 naklejek), co zostanie też potwierdzone przez zapis w bazie KSK. Zakup za kwotę 99 zł lub niższą nie upoważnia do otrzymania naklejki. Po uzyskaniu określonej liczby naklejek (5 z każdego progu rabatowego), zostanie dokonany wpis kolejnego miesiąca na karcie i informacja zostanie odnotowana w systemie KSK, w którym miesiącu Klient będzie mógł otrzymać stosowny rabat na zakupy i usługi przez cały miesiąc. Rabat nie będzie obowiązywał w kolejnych miesiącach, chyba, że Klient osiągnie poprzez kolejne zakupy kolejne rabaty, które zostaną przypisane na kolejne miesiące. Na karcie muszą być wszystkie naklejki potwierdzające wcześniejsze progi rabatowe. Zapisu miesiąca rabatu dokonuje tylko przedstawiciel firmy, nie może dokonać tego Klient lub inna nieupoważniona osoba.

10. Kwoty z poszczególnych progów rabatowych nie są sumowane. Klient nakleja na KSK tylko naklejki otrzymane przy zakupach. Zabrania się naklejania naklejek innych lub takich samych, lecz gdzie indziej uzyskanych. Każdorazowo informacja o przyznaniu naklejek będzie zapisane w bazie i będzie weryfikowana przy Kliencie. Strata (odklejenie) naklejek na KSK zostaje uznane za brak, nie będą wydane inne naklejki zamiennie, Klient będzie musiał zrobić kolejny zakup, by uzyskać nowe naklejki i uzupełnić brak. Klient posiadający KSK odpowiada za jej stan, uzyskane i naklejone naklejki, stając się jej użytkownikiem na czas jej otrzymania. Po uzupełnieniu wszystkich pól i skorzystaniu z okresu rabatowego zapisanego na KSK, klient może ubiegać się o kolejną kartę, gdy będzie jeszcze obowiązywał program KSK. Nową kartę klient może uzyskać również po zgubieniu poprzedniej, z wyjątkiem ust. 6 i sytuacją przekazania własnej karty innej osobie.

11. Podliczenie wartości zakupów przypisanych do danej KSK następuje po dokonaniu przez Klienta zapłaty za zakupiony towar i wklejeniu otrzymanych naklejek, z uwzględnieniem ust. 13 poniżej. W przypadku przekroczenia danego progu rabatowego, o którym mowa w ust. 9 powyżej, zwiększenie rabatu nastąpi w kolejnym miesiącu kalendarzowym lub na życzenie klienta w obecnym i zostanie zapisane na KSK Klienta oraz w bazie danych PPHU „Uleńka”.

12. W celu zapisu wartości zakupów na KSK oraz skorzystania z rabatu przysługującego posiadaczowi KSK, Klient powinien przekazać Kartę kasjerowi przed zarejestrowaniem sprzedaży (przed zamknięciem paragonu) w sklepie.

13. Za podstawę do zapisania wartości zakupów na KSK może służyć wyłącznie rzeczywiste dokonanie zakupów w sklepach. W przypadku zwrotu zakupionego towaru wartość zwróconego przez Klienta towaru pomniejsza konto Karty z chwilą skorygowania sprzedaży i informacja taka zostanie zapisana w bazie danych o klientach firmy, a Klient powinien usunąć naklejki z karty, ponadto Klient nie może domagać się uznania naklejki lub naklejek w KSK oraz rabatów z tym związanych, gdy miała miejsce taka sytuacja, a naklejek nie usunął.

14. Klientowi, w przypadku braku Karty przy dokonywaniu zakupów w placówce lub nie przekazania jej kasjerowi z jakichkolwiek względów przed zakończeniem transakcji zakupu, przez co rozumie się rozpoczęcie wydruku rachunku kasowego przez kasjera, nie zostanie doliczona na konto KSK wartość tych zakupów. Klient nie może ubiegać się w jakimkolwiek późniejszym czasie naklejek za taki zakup, mimo dowodu zakupu.

15. Zniżki i promocje skierowane do posiadaczy KSK oraz rabat z tytułu jej posiadania, nie łączą się z innymi promocjami i obniżkami skierowanymi do ogółu klientów. Posiadacz KSK sam wybiera korzystniejszą dla niego formę zakupu.

16. Właścicielem KSK jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Uleńka” Paweł Olejnik, ul. Stawiszyńska 99, 62-800 Kalisz, NIP 968-062-74-63.

17. Administratorem Danych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Uleńka” Paweł Olejnik, ul. Stawiszyńska 99, 62-800 Kalisz, NIP 968-062-74-63. Dane przetwarzane są w celu uczestnictwa w programie lojalnościowym (Karta Stałego Klienta) oraz marketingu bezpośredniego (przedstawiania informacji handlowych). Przysługują następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, z wyjątkiem sytuacji przekazania Karty innej osobie i próbie wykorzystania KSK przez inną osobę, czyli powyższego ust. 6. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się w regulaminie programu lojalnościowego - Karty Stałego Klienta.

18. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2022 roku.

19. Regulamin może być zmieniony przez firmę z ważnych przyczyn. O zmianie Regulaminu firma powiadomi posiadaczy KSK za pośrednictwem informacji na stronie www.bunkier.sklep.pl, pod którym zamieszczony będzie zmieniony Regulamin lub informacji w placówce stacjonarnej oraz podając termin wejścia zmiany Regulaminu w życie, przy czym termin ten będzie wynosić co najmniej 14 (czternaście) dni od daty przesłania powiadomienia o zmianie Regulaminu.

20. Posiadacz KSK może zrezygnować z udziału w programie lojalnościowym w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny, nie musi zgłaszać nigdzie tego faktu.

21. Firma może bez podania przyczyn postanowić o zakończeniu programu lojalnościowego, którego zasady określa Regulamin. O zamiarze zakończenia obowiązywania programu lojalnościowego firma zawiadomi posiadaczy KSK zgodnie z powyższym ust. 19, z 30 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku zakończenia programu lojalnościowego nowe Karty nie będą wydawane, a rabaty ze starych zakończą się zgodnie z terminem ich zastosowania.
 

Skalmierz, dnia 20 marca 2022 roku. 

 Paweł Olejnik
 


Przejdź do strony głównej